fbpx
Spore Mobil

Hvor nøyaktig er egentlig “Finn iPhone”?

Apple omtaler selv «Finn iPhone» som den eneste riktige løsningen til å finne igjen forsvunnede iPhoner, iPad-er og andre Apple-produkter. Noen ganger kan imidlertid appen være unøyaktig, men hva skyldes egentlig dette?

Du har kanskje testet ut appen mens telefonen lå på bordet foran deg og fått beskjed fra “Finn iPhone” om at den befant seg en kilometer unna. Eller kanskje du har prøvd å lokalisere dattera di mens hun er på besøk hos besteforeldrene på andre siden av landet og fått beskjed om at hun befinner seg innenfor et område med en radius på over en mil.

Hvis du har opplevd slike unøyaktige tilfeller har du kanskje også tenkt på hva som gjør tjenesten så nøyaktig når du befinner deg i et bymiljø.

I denne artikkelen skal vi forsøke å forklare årsakene til hvorfor “Finn iPhone” kan variere så mye fra gang til gang.

Hvordan vet “Finn iPhone” hvor en iPhone befinner seg?

La oss begynne med å forklare hvordan appen virker. Funksjonen benytter Apples stedstjeneste til å spore plasseringen til forskjellige iPhoner. Dette sier Apple selv om funksjonen:

Stedstjenester bruker GPS og Bluetooth (hvor dette er tilgjengelig) samt crowd-sourced WiFi-hotspots og mobilmaster til å bestemme en enhets omtrentlige plassering.

La oss forklare hva dette egentlig betyr.

Bemerk:I denne artikkelen behandler vi kun iPhone. Andre iOS-enheter (f. eks iPad) kan spores på meget forskjellige måter.

I all sin enkelthet sier Apple at de benytter ulike sporingsteknologier for å bestemme plasseringen til din enhet. Apple er opptatt av å bruke uttrykket «omtrentlig», da tjenesten i bunn og grunn forsøker å anslå hvor iPhonen din befinner seg. Når disse forskjellige teknologiene kombineres kan “Finn iPhone” forbedre beregningene og få mer nøyaktige resultater.

Når teknologiene benyttes alene produserer de forskjellige resultater. Vi bestemte oss for å teste ut dette og finne ut hvor godt tjenesten egentlig fungerer:

Find my iPhone accuracy when wifi is off
Nøyaktighet til “Finn iPhone” når Wi-Fi er avslått

Testene våre i urbane omgivelser, med massevis av Wi-Fi-hotspots, var de mest nøyaktige.

Som du kan se er imidlertid resultatene ofte omtrentlige. Den grønne prikken representerer den mest sannsynlige plasseringen til telefonen, mens den større sirkelen rundt viser området hvor telefonen kan befinne seg hvis den ikke er innenfor den  grønne prikken.

Appen forsøker med andre ord å beregne en nøyaktig posisjon, men når dette ikke er mulig finner den en omtrentlig plassering med en bestemt feilmargin.

Denne feilmarginen kan variere fra gang til gang. Når Wi-Fi er avslått, uten tilgjengelige GPS-signaler, vil appen sannsynligvis kun benytte nærliggende mobilmaster til sporingen. Denne teknikken kan gi en omtrentlig plassering hvor sirkelen dekker flere kilometer i stedet for få meter.

Hvilken sporingsteknologi er mest nøyaktig?

Du trodde kanskje at det alltid var GPS som ble brukt for å oppnå den mest nøyaktige sporingen, men dette er ikke alltid tilfelle.

Faktisk så er Apples tjenester smarte nok til å benytte nærliggende Wi-Fi-hotspots når de skal lokalisere deg og din telefon.

Husk: I de fleste tilfeller vil “Finn iPhone” gi en omtrentlig plassering. Ulike faktorer kan påvirke nøyaktigheten, noe vi ser nærmere på senere i Hvor nøyaktig er «Finn iPhone» og «Finn venner» egentlig?

Skulle man kun brukt GPS til å lokalisere en telefon ville det tatt for lang tid. Dette er også årsaken til at Apple innsamler og lagrer en database av Wi-Fi-hotspots og mobilmaster for å kunne lokalisere telefoner raskere og mer effektivt.

Apple bruker Wi-Fi-hotspots og mobilmaster til å lokalisere satellitter og få raskere GPS-avlesninger når telefonen befinner seg utendørs.

Selv om Wi-Fi-hotspots og mobilmaster alltid brukes vil tjenesten også benytte GPS hvis tilgjengelig. Når GPS ikke er tilgjengelig bruker appen kun Wi-Fi-hotspots og mobilmaster.

Dette gjelder særlig i tett befolkede områder hvor det er rikelig med Wi-Fi-hotspots, for eksempel på kafeer og i butikker.

Bluetooth-teknologi kan også brukes i tilfeller hvor Apples iBeacons er installert.

Lurer du på hva iBeacons er? Her er svaret!

Apples iBeacons er Bluetooth-sensorer som kobler seg opp mot iPhonen din automatisk. Disse kan forbedre nøyaktigheten til stedstjenesten på innendørs steder som kjøpesentre, lufthavner og forretninger. 

iPhonen din vet hvilket iBeacon den kobler seg til, og slik kan telefonen med det samme fortelle deg hvor du befinner deg.

Er “Finn iPhone” mer nøyaktig enn andre sporingsapper?

Svaret på dette spørsmålet er en smule innviklet, så la oss forklare ved hjelp av noen eksempler.

 • Ideelle forhold → Telefonen befinner seg i et byområde og helst inne i en mindre bygning (butikk) hvor iBeacons er installert.
 • Dårlige forhold → Telefonen befinner seg i landlige omgivelser, omgitt av fjell og med dårlig mobildekning.

Under ideelle forhold vil “Finn iPhone” være mest nøyaktige fordi appen kan benytte flere forskjellige teknologier og avlese telefonens posisjon med ekstrem nøyaktighet.

Under dårligere forhold kan alle sporingsapper som benytter GPS gi de samme resultatene.

Det er også verdt å bemerke at “Finn iPhone” er én av veldig få applikasjoner som benytter “crowd-sourced” Wi-Fi-hotspots til å avlese nøyaktige posisjoner. Å bygge opp en enorm database av slike hotspots er en kjempestor oppgave, og det er kun Google som kan skryte av å ha gjort noe lignende.

Selv om vi ikke med sikkerhet vet hvordan Apples sporing virker i detaljer har våre undersøkelser og tester vist at det er kombinasjonen av ulike teknologier som, sammen med Apples hotspot- og mobilmastdatabase, som gjør appene deres unike.

Under riktige omstendigheter og forhold kan vi slå fast at “Finn iPhone” er den mest nøyaktige lokalisering- og sporingsappen som finnes til iOS.

Hvordan vet jeg om “Finn iPhone” virker nøyaktig?

Find my iPhone exact location is determined by the green dot
«Finn iPhone» lokaliserer en enhet ved å vise en grønn prikk på kartet. Hvis du kun ser en grønn prikk  betyr det at telefonens posisjon kan bestemmes med stor nøyaktighet, og dersom du beveger deg til den markerte posisjonen vil du med sikkerhet finne telefonen din der.

Dersom den  grønne prikken har en større sirkel rundt seg er nøyaktigheten langt mer usikker.

Den grønne sirkelen representerer nemlig et område hvor telefonen KAN befinne seg, men sannsynligheten er fremdeles størst for at den befinner seg der hvor den  grønne prikken er markert.

If you see a large green circle, this indicated the accuracy is low

Hvis den grønne sirkelen er stor indikerer det en lav grad av nøyaktighet, og som du kan se av eksempelet over kan sirkelen noen ganger bli så stor at appen i bunn og grunn blir nytteløs.

Hvis du har mistet telefonen din i, for eksempel, en by kan en slik stor sirkel bestå av flere hundre leiligheter, butikker og kafeer – altså ikke ideelt hvis du har forhåpninger om å finne telefonen din igjen.

Hvis du kun kan se en  grå prikk betyr det at tjenesten av en eller annen grunn ikke kan lokalisere enheten din, den kan for eksempel være offline.

Gray dot denotes that the iPhone is unreachable

Den grå prikken betyr at det ikke er mulig å opprette forbindelse til iPhonen din, muligvis fordi at batteriet har gått tomt. «Finn iPhone lagrer kun den sist kjente posisjonen i opptil 24 timer, deretter blir telefonen vist som «offline».

En siste årsak kan være at du oppholder deg i et land hvor Apple ikke tilbyr sine stedstjenester.  Hvis det er tilfellet kan det være at statusen sier “posisjon ikke tilgjengelig” i stedet for “offline”.

Hvor nøyaktige er egentlig “Finn iPhone” og “Finn venner”?

Dette avhenger av en lang rekke faktorer som vi har omtalt ovenfor. Under ideelle forhold er appen ekstremt nøyaktig, men sånn er det ikke alltid.

I det videre har vi laget en liste over mulige faktorer som kan påvirke nøyaktigheten til “Finn iPhone” og “Finn venner”:

Ofte stilte spørsmål om nøyaktighet

<strong>Er det forskjell på nøyaktigheten til “Finn iPhone” i by- og landområder?</strong>
 I de fleste tilfeller vil nøyaktigheten oppleves som bedre i byområder, og det er to hovedårsaker til dette:

 1. Crowd-sourced Wi-FiNår det finnes Wi-Fi-hotspots i nærheten oppfatter appen dette og benytter dem til å lokalisere deg med større nøyaktighet. Og som du sikkert vet er det mange flere hotspots i byområder.
 2. Bedre mobildekningMobildekning og -forbindelser (f. eks 4G) er ofte bedre i byen, noe som gjør at det går raskere å hente dine koordinater, særlig hvis du er i bevegelse.
<strong>Påvirker det sporingen hvis jeg befinner meg innendørs eller under bakkenivå?</strong>
 Ja. Hvis du eksempelvis befinner deg i en bygning med tykke vegger (f. eks. i en butikk med vegger av metall) kan nøyaktigheten påvirkes. Jo kraftigere materiale bygningen er laget av, jo vanskeligere er det for appen å sende og motta signaler. Dette blir enda vanskeligere hvis du befinner deg under bakkenivå, og du har sikkert allerde lagt merke til at mobildekningen på disse stedene er alt fra halvdårlig til ikke-eksisterende.

En annen signalrøver er siktbarheten. GPS virker best når telefonen befinner seg under åpen himmel med direkte tilgang til flere satellitter. Selv om signalene også kan “reise” gjennom hindringer kan de helt klart svekkes og, noen ganger, blokkeres fullstendig (det er dette som kan skje når du befinner deg under bakkenivå).

I noen tilfeller kan det imidlertid være en fordel å oppholde seg innendørs. Som vi var inne på under punktet om ideelle forhold vil “Finn iPhone” fungere aller best når du befinner seg i en liten bygning med installerte iBeacons.

<strong>Hjelper kombinasjonen av GPS, Wi-Fi, mobildata og Bluetooth på nøyaktigheten?</strong>

Ja, definitivt. Apples stedstjeneste bruker en kombinasjon av alle de nevnte teknologiene (når mulig) til å lokalisere deg med stor grad av nøyaktighet.

I våre tester (som vist ovenfor) så vi at Wi-Fi er den viktigste faktoren for optimal funksjon, men vi så også at en kombinasjon av teknologien ga de beste og raskeste avlesningene og posisjonsberegningene.

<strong>Hvilket nettverk (2G, 3G, 4G) gir best nøyaktighet?</strong>
 Nyere nettverk er raskere og mer stabile, og Apples stedstjeneste er ekstremt avhengig av internettforbindelse for å kunne lokalisere telefonen.

Alle nye nettverk vil være bedre enn de foregående fordi de sender data raskere. “Finn iPhone” og “Finn venner” fungerer dermed bedre fordi telefonen din lokaliseres raskere og bedre, særlig når du er i bevegelse.

<strong>Har iPhone-modellen noe å si for nøyaktigheten til “Finn iPhone”</strong>?
Det korte svaret er igjen: Det kommer an på. Rent teknisk har ikke modellnavnet noe å si, da alle benytter den samme teknologien til å lokalisere telefonen din. Til og med GPS-sensorene er de samme i de ulike modellene.

Det som kan ha innvirkning er derimot at de eldste modellene ikke alle kan benytte seg av de seneste oppdateringene. Dette kan påvirke ytelsen gjennom mindre bakgrunnsforandringer.

<strong>Kan dårlig vær forverre GPS-ens nøyaktighet?</strong>
Det korte svaret er nei. Regn, snø, lyn og torden påvirker ikke teknologier som Wi-Fi og GPS. Klimatiske forhold i verdensrommet, for eksempel solstormer, kan imidlertid i sjeldne tilfeller påvirke GPS-ers nøyaktighet, men påvirkningen vil i så fall være ubetydelig.
<strong>Kan iPhone-etuier påvirke nøyaktigheten?</strong>
Ja, i aller høyeste grad. De fleste etuier medfører imidlertid ingen problemer, men noen typer vil påvirke signalene negativt. Både metall, aluminium og karbonfiber kan medføre dårligere signal.

I tillegg advarer Apple om at magnetklemmer på enkelte etuier også kan påvirke signalene. Den enkleste måten å undersøke om ditt etui påvirker nøyaktigheten er ved å prøve telefonen på det samme stedet og se om den fungerer annerledes med og uten etui.

Vi understreker igjen at de fleste etuier ikke forstyrrer signalet til telefonen, men hvis de gjør vil dette også påvirke stedstjenestene, da Apples apper bruker dataforbindelser til å forbedre nøyaktigheten.

<strong>Har mobiloperatøren min moe med “Finn iPhone” å gjøre?</strong>
I de fleste tilfeller har de ikke det, men operatøren kan ha innvirkning på stedstjenestene. Fra USA finnes det for eksempel et tilfelle hvor flere kunder som brukte mobiloperatøren Sprint fikk helt feil opplysninger fra “Finn iPhone”.

Kundene ble anvist til hjemmet til en pensjonist fra Las Vegas uten at det var noen god grunn for dette, annet enn at feil fra mobiloperatørers side førte til unøyaktigheter i appen. Dette skyldtes hovedsakelig at “Finn iPhone” stolte på data fra Sprint når de skulle lokalisere telefonene.

Hvordan forbedrer jeg nøyaktigheten?

Ovenfor har vi sett på flere ting som kan påvirke nøyaktigheten til mobillokaliseringen negativt. Nå vil vi også lyst til å gi deg noen tips til hvordan du kan forbedre nøyaktigheten til denne typen tjenester.

Kontroller telefon- og iCloud-innstillinger

Før du gjør noe annet anbefaler vi at du forsikrer deg om at telefonen din er korrekt installert og at “Finn iPhone” og “Finn venner” fungerer problemfritt.

Logg på iCloud

 1. Åpne «Innstillinger».
 2. Logg på iCloud hvis du blir bedt om det. Hvis ikke, gå til iCloud-menyen og logg inn derfra.
 3. Hvis du ikke er logget på iCloud kan appene vise feil posisjoner (f. eks. siste sted du var logget inn på iCloud). 

Sørg for at Apple ID-ene samsvarer

 1. Gå til iCloud.com og logg inn med ditt Apple ID.
 2. Du bør kunne se iPhonen din her.
 3. Hvis ikke kan det være at du er logget inn med forskjellige Apple ID-er på henholdsvis telefon og i iCloud.

Kontroller innstillinger for dato og tid

 1. Åpne «Innstillinger».
 2. Gå til «Generelt» > «Dato og tid».
 3. Slå på bryteren «Still inn automatisk»Dette gjør at iPhonen din alltid viser korrekt dato og klokkeslett, noe som er viktig fordi GPS-satellittene kommuniserer med telefonen din etter et tidsbasert system. Hvis klokkeslettet på din enhet ikke er korrekt vil satellittene ikke kunne lokalisere deg korrekt.

Sørg for at stedstjenesten alltid er aktivert

Så lenge du er i besittelse av telefonen er det ingen grunn til å fikle med stedstjenestene. Hvis disse deaktiveres vil nøyaktigheten til lokaliseringen reduseres drastisk.

Hvis du mister telefonen din, eller opplever at den blir stjålet, kan du gå til “Finn iPhone” i iCloud og slå på aktiveringslåsen. Dermed hindrer du uvedkommende i å kunne deaktivere stedstjenestene på telefonen.

Ikke obstruer telefonen din

Det finnes et hav av fantastiske etuier til iPhone som ikke obstruerer enheten i særlig grad. Hvis du ønsker å benytte et etui til telefonen anbefaler vi at du benytter et slikt.

Hvis du vil forbedre signalet kan det være en god idé å bevege seg nærmere et vindu eller å gå utenfor. Alle fysiske hinder kan redusere nøyaktigheten til tjenesten.

Sørg for at telefonen din har dekning så lenge som mulig

Telefonen din må ha dekning (signal) for at “Finn iPhone” skal fungere. Som vi har sett tidligere kan mistet signal (f. eks. hvis du oppholder deg under bakkenivå) gjøre tjenesten ustabil eller utilgjengelig.

Hvis du blir frastjålet telefonen og ønsker å lokalisere den bør du ikke rapportere hendelsen til mobiloperatøren din med det samme. De deaktiverer nemlig SIM-kortet, noe som gjør at telefonen mister signalet og gjør den umulig å finne igjen.

Har du opplevd at “Finn iPhone” og “Finn venner” er unøyaktige? Vet du om andre ting som påvirker nøyaktigheten? Del din historie med oss i kommentarfeltet under.

Legg til ein kommentar